Feldspar in fabolous form with green Epidote specimen - 10,5 x 8,3 x 3,5 cm - 276 g
Feldspar in fabolous form with green Epidote ...
$1.14