apophyllite shiny green crystal with stilbite on micro heulandite- 14 x 13 cm - 936 gm
apophyllite shiny green crystal with stilbite...
$1.00
Large Apophyllite & Stilbite Crystals on matrix -21 x 19 x 9 cm - 2012 gm
Large Apophyllite & Stilbite Crystals on matr...
$3.00
apophyllite dark green crystal with stilbite on white heulandite matrix- 15 x 11 cm - 548 gm
apophyllite dark green crystal with stilbite ...
$1.00
Rare large large Green Stilbite 'balls' Specimen - 26x17cm - 5246gr
Rare large large Green Stilbite 'balls' Speci...
$1.00